Disclaimer

Website disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer.
De gebruiker van deze website ziet af van alle mogelijke claims tegen HBO Verpleegkunde Genk of haar medewerkers, die voortkomen uit het gebruik of informatie die op de website te vinden is.
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Aan de informatie op deze website kunnen gebruikers geen rechten ontlenen.
Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van HBO Verpleegkunde Genk staan. HBO Verpleegkunde Genk draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of HBO Verpleegkunde Genk
Al het materiaal  (het redactioneel materiaal, brochures, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's) dat op deze website wordt getoond zijn eigendom van HBO Verpleegkunde Genk. De auteursrechten van deze website liggen bij HBO Verpleegkunde Genk. Met vragen hierover of om gebruik te kunnen maken van teksten of beeldmateriaal voor eigen doeleinden kan contact opgenomen worden met info@verpleegopleiding-genk.be

E-maildisclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. HBO Verpleegkunde Genk, Kasog vzw staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door HBO Verpleegkunde Genk, Kasog vzw niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.