Inschrijven

Breng je identiteitskaart en diploma('s) mee

Je kan bij ons terecht met al jouw vragen

Géén inschrijvingsgeld: enkel kostprijs van handboeken, cursussen, oefenmateriaal, verpleeguniformen en studiebezoeken

De campus is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag,
van 8u30 tot 17u. 
Op woensdag van 8u30 tot 12u. 

Test je kennis en schrijf je in voor onze Summer-Class
& Warm-up Class 

2 startmomenten: 1 september of 1 februari

 

Starten met de opleiding

Je kan met de opleiding starten op twee momenten tijdens het jaar:

 • 1 september
 • 1 februari

Bij een normaal afgelegd traject studeer je drie jaar later af in januari of juni.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de HBO5-opleiding verpleegkunde moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden:

 • Voldaan hebben aan de leerplicht, en
 • In het bezit zijn van een erkend studiebewijs:
  • een diploma van secundair onderwijs ASO, TSO, BSO en KSO;
  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de studiebewijzen, vermeld in a. tot en met i.
Je beschikt niet over een erkend studiebewijs

Als je niet beschikt over een erkend studiebewijs maar wel ouder bent dan 18 jaar kan je aan de opleiding beginnen als  je slaagt in een toelatingsproef. De toelatingsproef oordeelt op basis van je portfolio, een intakegesprek en een aantal schriftelijke proeven of je over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om te starten met de opleiding.

Meer info over de toelatingsproef

 • Het portfolio: bij inschrijving voor de toelatingsproef ontvang je een portfolio dat je voorafgaand dient in te vullen en te bezorgen aan de opleiding. In je portfolio wordt gevraagd naar je opleidingen, werkervaringen, interesses, enz. Je zal hier ook de nodige diploma’s en andere opleidingsbewijzen aan moeten toevoegen.
 • Het intakegesprek: tijdens dit gesprek zal gepeild worden naar je motivatie voor je keuze van de opleiding verpleegkunde.
 • De schriftelijke proeven:
  • Rekenvaardigheid: breuken, procenten en grootheden;
  • Taalvaardigheid: begrijpend lezen
  • Organisatievaardigheid

Op basis van je portfolio, het gesprek en de resultaten van de proeven zal  de toelatingsklassenraad  beslissen of je al dan niet met de opleiding verpleegkunde kan starten. Je wordt hierover dezelfde dag nog geïnformeerd. 

Studeren met een buitenlands diploma

Indien je beschikt over een buitenlands diploma bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding verpleegkunde HBO5 te volgen. Afhankelijk van je diploma kan je rechtstreeks instappen of dien je een toelatingsproef te doen.

Meer informatie kan je telefonisch of per mail krijgen. Je kan ook altijd langskomen op school.

Met vragen betreffende je buitenlands diploma kan je terecht bij Naric-Vlaanderen. Deze dienst staat in voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen.  

Vrijstellingen

De mogelijkheid bestaat om een vrijstelling te krijgen voor een volledige module. Je kan nooit vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken of onderdelen.

Denk je dat je op basis van een diploma, behaalde studieresultaten of eerder verworven competenties of kwalificaties in aanmerking komt voor vrijstelling van één of meerdere modules dan kan je hiervoor een portfolio samenstellen.  De toelatingsklassenraad zal op basis van de gegevens die je ons bezorgd beslissen of een vrijstelling al dan niet mogelijk is.

Meer informatie kan je telefonisch (011 180 650) of per mail (info@verpleegopleiding-genk.be) krijgen.

Om een aanvraag te doen voor een vrijstelling dien je altijd langs te komen op school.

Studiekosten

Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Zonder in te boeten op de kwaliteit trachten wij de kostprijs van de HBO5-opleiding verpleegkunde laag te houden. Je betaalt alleen de kosten die gemaakt worden voor het volgen van de opleiding. Deze kosten omvatten boeken, cursussen, stage-uniformen, deelname aan studiedagen, studiebezoeken, trainingsdagen en andere uitgaven in functie van je opleiding.

Financiering en fondsen

Studiebeurs

Indien je voldoet aan de voorwaarden kom je in aanmerking voor een studiebeurs.  Voor informatie en aanvraag kan je terecht op de website Onderwijs Vlaanderen, studietoelagen

Studeren via de VDAB

Werkzoekenden krijgen de mogelijkheid aangeboden om via de VDAB een opleiding verpleegkunde te volgen. Om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en op welke extra tegemoetkomingen je eventueel recht hebt, verwijzen wij je graag naar de website van de VDAB

Contactpersoon: Erica Baptist; VDAB, dienst Social Profit; Europalaan 37, 3600 Genk;  089 30 14 11; erica.baptist@vdab

Project 600

Het opleidingsproject voor verpleegkundigen "project 600" richt zich uitzonderlijk tot werknemers uit de Federale PRIVE-sector van de gezondheidszorg die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding verpleegkunde.  Dit project biedt aan de werknemer een uitzonderlijke kans om te studeren zonder loonverlies gedurende maximum 3 jaar. Om te kunnen starten op 1 september 2020, dien je ten laatste op 13 maart 2020 je aanvraag ingediend te hebben. Meer info? Ga dan een kijken op de  website van Sociale fondsen van de non-profit sector

Project 360

Dit is een project ter ondersteuning voor werknemers uit privé-ziekenhuizen die tewerkstelling (minimum halftijds) en studies wensen te combineren. Het fonds biedt hen bijkomend vormingsverlof aan en de terugbetaling van de inschrijvingskost.
Voor meer info en voorwaarden: Sociale fondsen van de non-profit sector

Sociaal Fonds Ouderenzorg

Dit project is er ter ondersteuning voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimum halftijds) en studies wensen te combineren. Het fonds biedt hen bijkomend vormingsverlof aan en de terugbetaling van de inschrijvingskost. 
Voor meer informatie en voorwaarden: Sociale fondsen van de non-profit sector

Inschrijven

Inschrijven kan tijdens de openingsuren van de school of op infodagen. Deze informatie kan je terugvinden bij contact.

Wat breng je mee?

 • behaalde studiebewijzen ( diploma en/of getuigschriften secundair onderwijs), ook indien in het buitenland behaald (indien in je bezit: een gelijkwaardigheidsverklaring)
 • je identiteitskaart
 • bewijs van slagen voor de toelatingsproef indien in een andere school afgelegd
 • eventuele documenten, rapporten, deelcertificaten van een andere school... waarmee je in aanmerking denkt te komen voor een mogelijke vrijstelling.