Maak kennis met ons

Met 120 medewerkers en meer dan 580 studenten is HBO Verpleegkunde Genk één van de grootste HBO Verpleegkunde opleidingen in Vlaanderen.

HBO Verpleegkunde Genk maakt deel uit van de inrichtende macht Atlas College VZW - Katholiek Secundair Onderwijs Genk.

Onze missie, visie en waarden

Waar staan we voor?

HBO Verpleegkunde Genk biedt een kwaliteitsvolle beroepgsgerichte opleiding verpleegkunde aan. Het is een belangrijke schakel tussen secundair onderwijs (niveau 4) en het hoger onderwijs (niveau 6) Wij leiden op in een beroeps- en praktijkgerichte leeromgeving met een sterke focus op stage, zo wordt de theorie onmiddellijk toegepast in de praktijk.
Wij zijn een warme school waarin de student centraal staat en waar het belangrijk is dat de student gedurende de hele opleiding van kortbij gecoacht wordt. In onze school hebben we er aandacht voor om elkaar in verschil en eenheid te erkennen.


Wij begeleiden onze studenten in hun ontwikkeling van de nodige veerkracht om in de maatschappij succesvol en gelukkig te functioneren.
Naast de focus op verpleegkunde staan wij open voor alle opleidingsvragen die aansluiten bij onze expertise. Wij dragen bij aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het verpleegkundig beroep.

Waar gaan we voor?

Wij vertrekken vanuit de competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren als verpleegkundige. Hiervoor bieden wij een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan.
Wij staan in nauw contact met het werkveld om de kwaliteit van onze opleiding te kunnen blijven garanderen. We zetten sterk in op de opleiding van onze studenten en zijn zelf ook een lerende organisatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers alle kansen krijgen om zich voortdurend te professionaliseren zowel op verpleegtechnisch als op didactisch vlak.

Wat zijn onze richtingaanwijzers?

Betrokkenheid - Respect - Transparantie - Innoverend

Ons pedagogisch project

Tijdens de opleiding gaat de student aan de slag met het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om als beginnend professional het beroepenveld in te stappen.  Dit doet hij in een activerende leeromgeving die uitdaagt, stimuleert, ondersteunt en kansen biedt. Naast de specifieke beroepscompetenties staan ook de persoonlijke, emotionele en affectieve ontwikkeling en de competenties die iemand in staat stellen om levenslang te leren en om zichzelf aan te passen aan de snel veranderende verwachtingen van het beroep centraal. We werken ook aan een correcte en aan de situatie aangepaste beroepshouding.

Competentieontwikkelend leren

De 4 dimensies

Ons competentieontwikkelend leren bestaat uit 4 dimensies:

Cirkel competentie

Kenmerken van het competentieontwikkelend leren

  • Het vertrekpunt is de beroepspraktijk in een beroepsrealistische context
  • De competenties staan centraal
  • Het binnen- en buitenschools leren vullen elkaar aan
  • De leerkracht is begeleider en coach
  • De ontwikkeling en groei van de student staan centraal
Onze samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband HBO5 en de hogescholen

HBO Verpleegkunde Genk en UC Leuven Limburg zijn sinds 1 september 2014 partners in de opleiding Verpleegkunde. HBO Verpleegkunde Genk blijft zelf de opleiding HBO5 Verpleegkunde organiseren, ook na 1 september 2019.

Vanaf 1 september 2014 werken vier Limburgse partners samen voor  de organisatie van opleidingen op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5). Meer lezen? Samenwerking HBO5 en hogescholen.

LiZa, de Limburgse Zorgacademie

LiZa is het samenwerkingsverband tussen HBO Verpleegkunde Genk, Hogeschool UC Leuven-Limburg en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

LiZa - de 3 partners

Waar staat LiZa voor?

Samen ben je sterker, dit is de filosofie die achter het samenwerkingsverband tussen de drie partners, de twee verschillende onderwijsniveaus en het werkveld, zit.
Door onze krachten te bundelen kunnen we het volgende garanderen:

  • kwalitatieve opleiding, vorming en professionalisering van studenten en medewerkers
  • gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de zorgsector, afgestemd op de noden van de regio
  • professionalisering van het beroep van verpleegkundige en vroedvrouw
  • zorginnovatie en praktijkgericht en translationeel wetenschappelijk onderzoek

Waar gaat LiZa voor?

LiZa is een zorgacademie die focust op een maximale aansluiting tussen het werkveld, het onderwijs, onderzoek en maatschappij. In een cultuur van aanbodgericht en vraaggestuurd werken zal er steeds gezocht worden naar de perfecte match tussen de beroepskwalificatie, de competenties, de eisen en verwachtingen van het beroep enerzijds en de opleidingsvraag, talenten en competenties van het individu anderzijds.

Wat zijn de LiZa richtingsaanwijzers?

Binnen een cultuur van openheid en kansen bieden,  zijn diversiteit, duurzaamheid en respect fundamenten van de zorgacademie.

Betrokkenheid - Respect - Transparantie- Innoverend