Verzorgenden en zorgkundigen

 • Doe-dag voor verzorgenden/zorgkundigen : rugvriendelijk werken in de zorg
 • Doe-dag voor verzorgenden/zorgkundigen : snoezeldeken-haarzorg
 • Doe-dag voor zorgkundigen/zorgkundigen : (ver)zorgend wassen
 • Kleur op stage : over cultuur en taaldrempels
 • Omgaan met medicatie
 • Ouderenpsychiatrie
 • Stomazorg
 • Studiedag : cultuur en zorg
 • Themadag palliatieve zorg: pijn- en symptoomcontrole
 • Themadag palliatieve zorg: zorg voor de zorgende
 • Tijd voor rouwprocessen
 • Zorg voor mensen met een CVA
 • Basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen 0 jaar -puberteit
 • EHBO bij kinderen
 • patiëntenrechten in de praktijk
 • Maaltijdbegeleiding bij ouderen
 • Gefixeerd op fixatie
 • Zorg ethisch denken: ethiek in elke handeling