Wat bieden wij jou?

Student staat centraal en is nauw betrokken

Goede bereikbaarheid van de campus

Permanente evaluatie met regelmatige feedback, moderne leermiddelen, skills- en simulatielab

Begeleiding en ondersteuning op maat. Werkbegeleiding op stage

 

Het gaat om jou!

Student centraal

HBO Verpleegkunde Genk stelt jou als toekomstig verpleegkundige én als persoon centraal. We hebben aandacht voor het vormingsproces dat je als toekomstig verpleegkundige doorloopt, maar ook voor de evolutie die je als mens gedurende de opleiding maakt.

Studentenparticipatie

Wij vinden het belangrijk dat studenten inspraak hebben in het beleid zodat jouw studies zo optimaal mogelijk verlopen. Heb je zin om studenten van andere modules te leren kennen, activiteiten mee te organiseren? Word dan klasvertegenwoordiger. Deze studenten hebben op regelmatige tijdstippen inspraak in thema’s die studenten aanbelangen. Op de studentenraad worden de sterktes en de verbeterpunten van de opleiding onder de aandacht gebracht en bedenken we samen voorstellen. Ook in de schoolraad, waar we pedagogisch-didactische thema’s bespreken, zijn studenten vertegenwoordigd.

Begeleiding en ondersteuning

Permanente begeleiding

Gedurende de volledige opleiding staat een studieloopbaanbegeleider aan je zijde die je ondersteunt en samen met jou het leertraject uitstippelt dat het best bij jou past. Hij is tevens je eerste aanspreekpunt voor al je vragen of wanneer het even moeilijk gaat.

Ondersteuning op maat

Voor bepaalde thema’s bieden wij vrijblijvend ondersteunende lessen aan zoals voor informatica, verpleegkundig rekenen, studievaardigheden en verpleegkundige skills.

Professionele ondersteuning

Er staat een enthousiast docententeam voor je klaar dat zich continu vormt en bijschoolt om jou professioneel op te leiden. Daarnaast beschikken wij over het studiecoachteam. Dit is een team van een 10-tal enthousiaste docenten en andere medewerkers die studenten met een leer- of andere stoornis (dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS,...) of leermoeilijkheden begeleiden in de zoektocht naar gepaste ondersteuning. Op die manier willen we studenten die moeilijkheden ervaren in hun studietraject een duwtje in de rug geven.

Onze opleiding werkt nauw samen met het CLB. Daar kan je terecht met je vragen over leren, welbevinden en gezondheid. 

 

Stages in je opleidingstraject

Stages

Stage omvat bijna de helft van het volledige opleidingstraject en kan gelopen worden in heel wat zorginstellingen in Limburg en in een deel van Vlaams-Brabant. Daarnaast behoren buitenlandse stage-ervaringen tot de mogelijkheden. Alle zorginstellingen staan garant voor een kwalitatief hoogstaande zorg en een bekwame begeleiding en ondersteuning van de student.
Bij het toekennen van een stageplaats zal waar mogelijk rekening gehouden worden met de bereikbaarheid. Daarnaast zijn er heel wat stageplaatsen waar je de mogelijkheid hebt om te verblijven tijdens je stageperiode.

Begeleiding op stage

Op stage zal je begeleid worden door de stagementoren en verpleegkundigen van de afdelingen. Ook de docenten komen met jou samenwerken om het geleerde in de praktijk te oefenen. Van deze begeleiders mag je feedback en ondersteuning verwachten zodat je kan groeien in je toekomstig beroep

Leren en studeren

Moderne leermiddelen

Als school beschikken we over de modernste leermiddelen die je de mogelijkheid geven om je zo realistisch mogelijk voor te bereiden en te trainen in het werk van een verpleegkundige. Ook kan je gebruik maken van een digitaal leerplatform om je leren te ondersteunen. Hierop kan je niet alleen allerhande leermiddelen en informatie vinden maar ook je leerresultaten opvolgen of vlot communiceren met docenten, begeleiders en medestudenten.

Het open leercentrum

Campus LiZa beschikt over een open leercentrum dat bestaat uit een eigentijdse mediatheek omgeven door individuele en groepswerkplekken. De mediatheek beschikt over de meest recente boeken en tijdschriften die je als student gratis kan raadplegen en uitlenen. Tevens kan je gebruik maken van heel wat digitale leermiddelen. In het leercentrum kan je terecht voor ondersteuning in het gebruik van informatiebronnen, moderne media en ICT.  Draadloos netwerk en computervoorzieningen staan ter beschikking doorheen het hele gebouw.

Skillslab en simulatiecentrum

Je kan de nodige verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden trainen in skills lokalen die de dagelijkse praktijk benaderen. Dit niet alleen tijdens de lessen maar ook daarbuiten en steeds onder professionele begeleiding. In de simulatielabs leer je werken in nagebootste beroepsrealistische situaties.

Toetsen en evalueren

Permanente evaluatie

Als opleiding kiezen wij voor permanente evaluatie. Dit wil zeggen dat je regelmatig evaluaties krijgt. Deze kunnen bestaan uit toetsen, praktijkopdrachten, schriftelijke meetmomenten of andere taken. Door je te informeren over het tijdstip, de inhoud en de vorm van de evaluatie willen we je zo goed mogelijk helpen voorbereiden. Na het toetsen mag je de nodige feedback verwachten zodat je weet waar je verder nog aandacht aan dient te geven. Door deze werkwijze brengen we je voortdurend op de hoogte van je resultaten, weet je hoever je staat in je ontwikkeling en wat je slaagkansen zijn. Het voortgangsdossier is hier een belangrijk onderdeel van.

Bereikbaarheid

HBO Verpleegkunde is gelegen tegenover het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), campus Sint-Jan op het Synaps Park.
Te voet, met bus, trein fiets of wagen?

BUS: Vlot naar je kot en naar de campus, een belangrijke troef voor iedere studentenstad. Campus LiZa is bereikbaar via lijn 45 en lijn G2.

In de onmiddellijke omgeving is er parkeergelegenheid en zijn er fietsenstallingen voorzien. Bij jouw inschrijving kan je aangeven dat je bij een andere student in de klasgroep wil zitten om carpooling mogelijk te maken.

Openbaar vervoer

Met de bus tot op Campus LiZa:

  • Lijn 45 Hasselt - Maaseik/Maastricht
  • Lijn G2 Genk - Bloso (Kattevennen) - Genk Station

Vanuit het station vind je aansluiting op een uitgebreide waaier van streeklijnen en treinverbindingen.

Vind jouw snelle verbinding op www.delijn.be/genk en www.nmbs.be.

Op kot

Is het moeilijk om dagelijks heen en weer te reizen of ga je liever op kot in Genk?

Meer info op de volgende websites:

Of kies je graag voor een internaat?  Kijk dan hier: Vrij internaat Midden-Limburg

Parkeren

Parkeren kan in de onmiddellijke omgeving van de school. Tegen betaling kan je gebruik maken van de parking van het Ziekenhuis Oost-Limburg. De parking van Genk VV gelegen op  300 meter van het opleidingsgebouw  is gratis.

Fietsenstalling

Naast het schoolgebouw is er een fietsenstalling. Het gebruik hiervan is gratis. Je dient zelf voor de beveiliging van je fiets te zorgen.

Voorzieningen

Studentenrestaurant

In het studentenrestaurant kan je terecht voor warme en koude maaltijden, broodjes, soep en dessert. Steeds tegen democratische prijzen.