Spring naar de inhoud

Pedagogisch Project

Tijdens de opleiding gaat de student aan de slag met het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om als beginnend professional het beroepenveld in te stappen. Dit doet hij in een activerende leeromgeving die uitdaagt, stimuleert, ondersteunt en kansen biedt.

Naast de specifieke beroepscompetenties staan ook de persoonlijke, emotionele en affectieve ontwikkeling en de competenties die iemand in staat stellen om levenslang te leren en om zichzelf aan te passen aan de snel veranderende verwachtingen van het beroep centraal. We werken ook aan een correcte en aan de situatie aangepaste beroepshouding.

cirkel_competentie

Competentieontwikkelend leren

De 4 dimensies

  • Het vertrekpunt is de beroepspraktijk in een beroepsrealistische context

  • De competenties staan centraal

  • Het binnen- en buitenschools leren vullen elkaar aan

  • De leerkracht is begeleider en coach

  • De ontwikkeling en groei van de student staan centraal

Onze missie, visie en waarden

Waar staan we voor?

HBO Verpleegkunde Genk biedt een kwaliteitsvolle beroepgsgerichte opleiding basisverpleegkunde aan. Het is een belangrijke schakel tussen secundair onderwijs (niveau 4) en het hoger onderwijs (niveau 6). Wij leiden op in een beroeps- en praktijkgerichte leeromgeving met een sterke focus op stage, zo wordt de theorie onmiddellijk toegepast in de praktijk.

Wij zijn een warme school waarin de student centraal staat en waar het belangrijk is dat de student gedurende de hele opleiding van kortbij gecoacht wordt. In onze school hebben we er aandacht voor om elkaar in verschil en eenheid te erkennen. Wij begeleiden onze studenten in hun ontwikkeling van de nodige veerkracht om in de maatschappij succesvol en gelukkig te functioneren.

Naast de focus op verpleegkunde staan wij open voor alle opleidingsvragen die aansluiten bij onze expertise. Wij dragen bij aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het verpleegkundig beroep.

DSC_0999
LiZa 20151020-ZOL_5347 (4)
LiZa-Simulatielab-20150923-ZOL_4951 (1)
MicrosoftTeams-image

Waar gaan we voor?

Wij vertrekken vanuit de competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren als basisverpleegkundige. Hiervoor bieden wij een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan.

Wij staan in nauw contact met het werkveld om de kwaliteit van onze opleiding te kunnen blijven garanderen. We zetten sterk in op de opleiding van onze studenten en zijn zelf ook een lerende organisatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers alle kansen krijgen om zich voortdurend te professionaliseren zowel op verpleegtechnisch als op didactisch vlak.