Spring naar de inhoud

Website disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer.

De gebruiker van deze website ziet af van alle mogelijke claims tegen HBO Verpleegkunde Genk of haar medewerkers, die voortkomen uit het gebruik of informatie die op de website te vinden is.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Aan de informatie op deze website kunnen gebruikers geen rechten ontlenen.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van HBO Verpleegkunde Genk staan. HBO Verpleegkunde Genk draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of HBO Verpleegkunde Genk

Al het materiaal  (het redactioneel materiaal, brochures, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's) dat op deze website wordt getoond zijn eigendom van HBO Verpleegkunde Genk. De auteursrechten van deze website liggen bij HBO Verpleegkunde Genk. Met vragen hierover of om gebruik te kunnen maken van teksten of beeldmateriaal voor eigen doeleinden kan contact opgenomen worden met info@verpleegopleiding-genk.be

E-maildisclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. HBO Verpleegkunde Genk staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door HBO Verpleegkunde Genk niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van je bezoek aan de website?

Als je onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

  • Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kunnen wij de website ook beter laten werken, krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De cookies worden 24 maanden bewaard.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

De gegevens worden met niemand gedeeld.

Wat zijn je privacy-rechten?

Je kan de analytische cookies weigeren. Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Internet explorer/Edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies