Spring naar de inhoud

Praktische Info

Praktische info

Om toegelaten te worden tot de HBO5-opleiding verpleegkunde/graduaat basisverpleegkunde moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden:
 • Voldaan hebben aan de leerplicht, en
 • in het bezit zijn van een erkend studiebewijs
  • een diploma van secundair onderwijs ASO, TSO, BSO en KSO;
  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
  • een diploma van secundair onderwijs ASO, TSO, BSO en KSO;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de bovenstaande studiebewijzen.
Als je niet beschikt over een erkend studiebewijs maar wel ouder bent dan 18 jaar kan je aan de opleiding beginnen als je slaagt in een toelatingsproef.
De toelatingsproef oordeelt op basis van je portfolio, een intakegesprek en een aantal schriftelijke proeven of je over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om te starten met de opleiding.

Meer info over de toelatingsproef
 • Het portfolio: bij inschrijving voor de toelatingsproef ontvang je een portfolio dat je voorafgaand dient in te vullen en te bezorgen aan de opleiding. In je portfolio wordt gevraagd naar je opleidingen, werkervaringen, interesses, enz. Je zal hier ook de nodige diploma’s en andere opleidingsbewijzen aan moeten toevoegen.
 • Het intakegesprek: tijdens dit gesprek zal gepeild worden naar je motivatie voor je keuze van de opleiding verpleegkunde.
 • De schriftelijke proeven:
 • Rekenvaardigheid: breuken, procenten en grootheden
 • Taalvaardigheid: begrijpend lezen
 • Organisatievaardigheid

Op basis van je portfolio, het gesprek en de resultaten van de proeven zal de toelatingsklassenraad beslissen of je al dan niet met de opleiding verpleegkunde kan starten. Je wordt hierover dezelfde dag nog geïnformeerd.
Indien je beschikt over een buitenlands diploma bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding verpleegkunde HBO5 /graduaat basisverpleegkunde te volgen.
Afhankelijk van je diploma kan je rechtstreeks instappen of dien je een toelatingsproef te doen.
Meer informatie kan je telefonisch of per mail krijgen. Je kan ook altijd langskomen op school.

Met vragen betreffende je buitenlands diploma kan je terecht bij Naric-Vlaanderen. Deze dienst staat in voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen.
De mogelijkheid bestaat om een vrijstelling te krijgen voor een volledige module. Je kan nooit vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken of onderdelen.

Denk je dat je op basis van een diploma, behaalde studieresultaten of eerder verworven competenties of kwalificaties in aanmerking komt voor vrijstelling van één of meerdere modules dan kan je hiervoor een portfolio samenstellen.
De toelatingsklassenraad zal op basis van de gegevens die je ons bezorgd beslissen of een vrijstelling al dan niet mogelijk is.

Meer informatie kan je telefonisch 011 180 650 of per mail krijgen.

Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Zonder in te boeten op de kwaliteit trachten wij de kostprijs van de HBO5-opleiding verpleegkunde/graduaat basisverpleegkunde laag te houden. Je betaalt alleen de kosten die gemaakt worden voor het volgen van de opleiding. Deze kosten omvatten boeken, cursussen, stage-uniformen, deelname aan studiedagen, studiebezoeken, trainingsdagen en andere uitgaven in functie van je opleiding.

Studiebeurs
Indien je voldoet aan de voorwaarden kom je in aanmerking voor een studiebeurs. Voor informatie en aanvraag kan je terecht op de website Onderwijs Vlaanderen, studietoelagen

Studeren via de VDAB
Werkzoekenden krijgen de mogelijkheid aangeboden om via de VDAB een opleiding verpleegkunde te volgen. Om te weten aan welke voorwaarden je moet voldoen en op welke extra tegemoetkomingen je eventueel recht hebt, verwijzen wij je graag naar de website van de VDAB.
Contactpersoon: Petra Verstappen; VDAB; Europalaan 37, 3600 Genk; 089 30 14 16 ;

Project 600
Het opleidingsproject voor verpleegkundigen "project 600" richt zich tot zowel werknemers uit de privé- als openbare sector van de gezondheidszorg die zich in hun beroepsloopbaan willen heroriënteren door te kiezen voor een opleiding verpleegkunde. Dit project biedt aan de werknemer een uitzonderlijke kans om te studeren zonder loonverlies gedurende maximum 3 jaar. Meer info? Ga dan eens kijken op onderstaande websites:
Website voor privésector: Klik hier.
Website voor openbare sector: Klik hier.

Project Kies voor de Zorg
Het project #kiesvoordezorg wil hierop inspelen door werknemers uit andere sectoren die een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige overwegen, de kans te geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. Wanneer het diploma wordt behaald kan de kandidaat-werknemer meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Het project biedt dus opleidingskansen en een grote werkzekerheid nadien. Twee vliegen in één klap! Dit project is mogelijk gemaakt met de middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de Federale overheid ter beschikking stelt van het IFG.
Nog vragen? Klik hier. Contacteer Herman Baerten op 02 227 69 44 of mail naar kiesvoordezorg@fe-bi.org.

Project Opstap naar verpleegkunde (360)
Dit is een project ter ondersteuning voor werknemers uit privé-ziekenhuizen die tewerkstelling (minimum halftijds) en studies wensen te combineren. Het fonds biedt hen bijkomend vormingsverlof aan en de terugbetaling van de inschrijvingskost. Voor meer info en voorwaarden kan u op de website kijken.

Project IntegraZorg
Een heel aantal erkende vluchtelingen die in ons land verblijven hebben in hun thuisland reeds een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken, maar hun diploma wordt in België niet erkend. Anderen hebben dan weer ervaring opgedaan in de zorg zonder dat dit vandaag wordt ingezet. Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.
Nog vragen? Contacteer ons op 02 227 69 44 of mail naar ifg-finss@fe-bi.org. Meer info op de website .

Project Via vorming hogerop
Werk jij in de sociale sector en heb je zin om een aanvullende beroepsgerichte opleiding te volgen zonder je job op te geven? Goed nieuws, Via Vorming Hogerop geeft je deze kans. Meer info op https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop.

Opleidingsproject voor verpleegkundigen
Dit project richt zich tot werknemers binnen het PC 330: ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis, residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en diensten (met uitsluiting van de sector van de tandprothese PC330.03). Meer info op de website.

Sociaal Fonds Ouderenzorg (PC330)
Dit project is er ter ondersteuning voor werknemers uit privé-woonzorgcentra die tewerkstelling (minimum halftijds) en studies wensen te combineren. Het fonds biedt hen bijkomend vormingsverlof aan en de terugbetaling van de inschrijvingskost. Voor meer informatie en voorwaarden: klik hier.
Inschrijven kan op afspraak tijdens de openingsuren zodat wij zeker voldoende tijd voor je vrij kunnen maken.

Maak je afspraak telefonisch 011 180 650 of per mail

Wat breng je mee?
 • diploma en/of getuigschriften secundair onderwijs
 • identiteitskaart
 • bewijs van slagen voor de toelatingsproef indien in een andere school afgelegd