Privacybeleid

Privacy

HBO Verpleegkunde Genk respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. In het geval dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd worden deze behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen en gebruikt worden om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. Als gebruiker ben je vrij deze cookies te aanvaarden of te verwerpen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.