GRANABA

Als je een bachelor - of masterdiploma uit een menswetenschappelijke richting hebt, kom je in aanmerking voor een verkort traject van minimum 2 jaar.
Je volgt een aangepast les- en stageprogramma, aangevuld met online leren en begeleide zelfstudie.

Meer info? info.granaba@verpleegopleiding-genk.be

 Je hebt een bachelor - of master­diploma
(in de gezondheidszorg of menswetenschappen):
5 modules verspreid over minimum 2 schooljaren.

 Lesrooster op maat

 Stagerooster op maat

 Géén inschrijvingsgeld: enkel kostprijs van handboeken,
cursussen, oefenmateriaal, verpleeguniformen en studiebezoeken.
Naargelang je situatie kan je recht hebben op betaald educatief verlof of andere toelagen.
We zoeken samen met jou uit waar je recht op hebt.

 Begeleiding en ondersteuning op maat
zonder dat je gebonden bent aan een vaste studieplaats of uurrooster.

 Een mix van contactonderwijs,
online leren en begeleide zelfstudie.

 Op basis van eerder verworven competenties (EVC) en
elders verworven kwalificaties (EVK) kan je vrijstellingen bekomen.
Een toelatingsklasseraad beslist hierover.