ZORGPORTAAL

 5 modules verspreid over 3,5 schooljaren

 Lestijden: 8.30 - 12.10 uur en 12.50 - 16.30 uur
(Woensdagnamiddag vrij)

 De helft van je opleiding bestaat uit stage.
Je loopt een stageperiode tijdens de module initiatie verpleegkunde.
Wekelijks komt een stagebegeleider je bedside begeleiden.
Daarnaast bieden we je intensieve taalondersteuning.

 Géén inschrijvingsgeld: de kosten van handboeken, cursussen,
oefenmateriaal, verpleeguniformen en studiebezoeken worden
door de VDAB gecompenseerd.

 Permanente evaluatie, moderne leermiddelen, skills- en simulatielab

 In samenwerking met de VDAB worden kandidaten geselecteerd

 We verhogen je slaagkansen door je intensiever
te ondersteunen bij aanvang van je opleiding

 Na het afleggen van 2 modules kan je
een registratie zorgkundige aanvragen

 

Meer info? 
info.zorgportaal@verpleegopleiding-genk.be
erica.baptist@vdab.be