Spring naar de inhoud

Trajecten

Dagopleiding basisverpleegkunde

 • voltijdsedagopleiding

  Voltijdse dagopleiding verspreid over 3 jaar

 • vijf

  5 modules op kwalificatieniveau 5

 • praktijkgericht

  Praktijkgerichte opleiding met grondige theoretische onderbouw. De lesperiodes en stageperiodes wisselen elkaar af

 • registratie

  Registratie zorgkundige na behalen van deelcertificaten module 1 en 2

 • dagopleiding_2

  Doorgroeimogelijkheden na behalen van het diploma graduaat basisverpleegkunde

 • dagopleiding_3

  Buitenlandse stages mogelijk

Modules

Module 1

Initiatie basisverpleegkunde

In MODULE 1 staan de basisvaardigheden van een verpleegkundige centraal. Dit zijn vaardigheden die je bij elke patiënt zal uitvoeren. Het verzamelen van gegevens in het kader van de uit te voeren zorg, het uitvoeren van hygiënische zorgen, het rapporteren van je observaties, het nemen van parameters, het bieden van ondersteuning bij eten en drinken en patiënten correct en rugsparend verplaatsen.

Tevens maak je kennis met de bouw van het menselijk lichaam en de organisatie van de gezondheidszorg. Verder leer je allerhande verpleegkundige begrippen gebruiken. De module duurt 18 weken waarvan je 6 weken stage loopt.

Na het succesvol beëindigen van deze module, ontvang je een deelcertificaat.

Module 2

Basiszorg basisverpleegkunde

Het denken en handelen als verpleegkundige staat centraal in MODULE 2 die 18 weken duurt. Je gaat 2 keer op stage, een periode van 5 weken en een periode van 4 weken.

Op het programma staan onder meer verpleegtechnische vaardigheden zoals het toedienen van medicatie door middel van een inspuiting of andere toedieningswegen en het verzorgen van eenvoudige wonden.

Je bestudeert de werking van het menselijk lichaam en leert nadenken over verpleegproblemen. Aan het einde van de module heb je de mogelijkheid om het brevet van nijverheidshelper te behalen.

Na het succesvol beëindigen van deze module, ontvang je een deelcertificaat. Samen met het deelcertificaat van module 1 geeft dit de mogelijkheid om je te laten registreren als zorgkundige. Hier kan je bekijken hoe je dit doet.

Module 3

Oriëntatie algemene gezondheidszorg

Tijdens de 18 weken durende DERDE MODULE maak je kennis met de zorgvrager in het algemeen ziekenhuis. Je gaat dieper in op allerhande acute gezondheidsproblemen en ziektebeelden. Het traject van een heelkundige patiënt wordt volledig toegelicht en het belang van specifieke verpleegkundige observaties komt aan bod.

Verpleegtechnische vaardigheden zoals infuustherapie, bloedname en het verzorgen van chirurgische wonden worden intensief getraind. In module 3 ga je 2 keer 4 weken op stage op een acute afdeling van een algemeen ziekenhuis.

Na het succesvol beëindigen van deze module, ontvang je een deelcertificaat.

Module 4

Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

Gedurende 18 weken van MODULE 4 maak je kennis met de zorgvrager in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt ingegaan op verschillende psychiatrische problematieken en je wordt ondergedompeld in de specifieke benadering van zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast verwerf je een brede kijk op de chronische en de ouder wordende zorgvrager.

Je ontwikkelt competenties om een gepast antwoord te geven op de zorgvragen die in een woonzorgcentrum of in de thuiszorg voorkomen. De stages zijn gericht op je recent aangeleerde competenties. Je gaat 4 weken naar een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en 4 weken naar een voorziening voor ouderenzorg of thuiszorg.

Na het succesvol beëindigen van deze module, ontvang je een deelcertificaat.

Module 5

Toegepaste verpleegkunde

Met MODULE 5 die 36 weken duurt, beëindig je de opleiding. Je gaat je verder verdiepen in de rol en werkzaamheden van de verpleegkundige. Het leren organiseren en coördineren van zorg neemt een belangrijke plaats in.

In deze module kan je je naar keuze verdiepen in één van de verschillende toepassingsgebieden:

 • Algemene Gezondheidszorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Ouderenzorg
 • Thuiszorg

In deze module ga je 4 keer op stage op een afdeling die aansluit bij het gekozen toepassingsgebied.

Behaal je alle deelcertificaten dan krijg je het ‘diploma in de verpleegkunde’, afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee heb je toegang tot het brede werkveld van de gezondheidszorg. Het diploma is erkend door de Europese Unie waardoor je in alle landen van de Europese Gemeenschap het beroep van verpleegkundige kan uitoefenen.

Als je bij aanvang van de opleiding nog geen diploma secundair onderwijs hebt, ontvang je deze samen met je diploma van gegradueerde verpleegkunde.

Het behalen van je HBO5 diploma is zeker een opstap naar een mooie carrière of een extra troef in het behalen van een professionele bachelor. Door het volgen van de brugopleiding kan je het diploma ‘bachelor in de verpleegkunde’ behalen.

Leren om te zorgen, zorgen om te leren. Dat kan dankzij deze beroepsgerichte opleiding.